Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je pro nás zavazující. V naší výrobě zavádíme postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Naše produkty neustále inovujeme dle vývoje nových šetrných účinných látek, které nahrazují ty méně vyhovující či zastaralé.

Jakožto výrobce a původce plastových obalů jsme zapojeni do systému plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.

Klademe si i za cíl, aby používání našich čisticích prostředků negenerovalo velké množství obalového materiálu. Z tohoto důvodu většinu našich produktů lze zakoupit v 5l baleních.

 

OSVĚDČENÍ